لطفا کمی صبر کنید

اعتبارات به سمت ورزش سوق داده شود/ ضرورت غلبه ورزشکار به نفس خود

سمنان-استاندار سمنان با بیان اینکه اعتبارات بیشتری باید به سمت ورزش سوق داده شود، گفت: لزوم توجه به ورزش پایه های آینده ای سالم را برای نسل جدید می سازد.