لطفا کمی صبر کنید

مانور پدافند زیستی در دشت آزادگان برگزار شد

ایلنا: مانور پدافند زیستی با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی دستگاه های متولی در برابر تهدیدات احتمالی برگزار شد.