لطفا کمی صبر کنید

همه خانه‌های ایرانی تا سال 1300 حیاط داشتند

هنر باغ سازی یکی از کهن‌ترین هنرهای ایرانیان است که دارای سنت‌های ارزشمند و قدرتی معنوی بوده و به بهترین وجه به سمت شمال –جنوبی جهت گیری می‌شود. شکل باغ در ایران از دیرباز تا کنون با طبیعت و میزان آب تناسبی کامل داشته، بنابراین از دیرباز باغ‌ها به شیوه‌های گوناگون ساخته شده است.