لطفا کمی صبر کنید

بررسی روند حرکت نرخ بیکاری استان کرمان در 5 سال گذشته

همه انسان‏‌ها برای گذراندن زندگی خود نیاز به تلاش و فعالیت دارند و نیازهای فردی و اجتماعی افراد در گرو کار و تلاش برآورده می شود و همچنین چرخ تولید توسط نیروی کار چرخانده می شود.