لطفا کمی صبر کنید

هرس درختان کنوکارپوس آبادان در آستانه بارش‌های پاییزی هنوز تکمیل نشده است

سرپرست شهرداری آبادان با اشاره به آخرین روند هرس درختان کنوکارپوس در این شهرستان گفت: هرس حدود 20 هزار اصله درخت کنوکارپوس باقی مانده است که تا قبل از اولین بارش پاییزی باید انجام شود.