لطفا کمی صبر کنید

کلیسای مارجوورگیز ارومیه مرمت شد

کلیسای مارجوورگیز ارومیه بعد از مرمت و بازسازی دوباره در اختیار آشوریان ارومیه قرار گرفت.