لطفا کمی صبر کنید

۲۰۰ روحانی مبلغ در مناطق محروم آذربایجان غربی مستقر می شوند

ارومیه – مسئول اعزام روحانیون مستقر آذربایجان غربی از استقرار ۲۰۰ روحانی مبلغ در مناطق محروم و آسیب پذیر استان خبر داد.