لطفا کمی صبر کنید

داوران سنندجی در لیگ های فوتبال و فوتسال کشور قضاوت می کنند

سنندج - با حکم کمیته داوران فدراسیون فوتبال داوران سنندجی در لیگ های فوتبال و فوتسال کشور به قضاوت می پردازند.