لطفا کمی صبر کنید

موضوع مدرسه راه شهدا ارومیه پیگیری می شود

ارومیه – وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع مدرسه راه شهدا ارومیه پیگیری می شود.