لطفا کمی صبر کنید

احتمال ارتباط حوادث رخ داده با مسائل اخلاقی بسیار ناچیز است

ارومیه- مشاور و بازرس ویژه وزیر آموزش و پرورش در خصوص حوادث روز گذشته در مدارس منطقه اسلام آباد ارومیه گفت: احتمال ارتباط حوادث رخ داده با مسائل اخلاقی بسیار ناچیز است.