لطفا کمی صبر کنید

مشاور مذهبی - فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی منصوب شد

مشاور مذهبی - فرهنگی اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی طی حکم مدیر کل ورزش و جوانان این استان منصوب شد