لطفا کمی صبر کنید

بخش خصوصی می تواند بجای مالیات، در بخش ورزش سرمایه گذاری کند

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی در دیدار با مدیرکل و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی گفت : سرمایه گذاران بخش خصوصی می توانند با سرمایه گذاری در بخش ورزش، مالیات بر درآمد خود را هزینه کنند.