لطفا کمی صبر کنید

از سرگیری ساخت 25 طرح ورزشی نیمه تمام در استان

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان شمالی از ،از سرگیری ساخت 25 طرح ورزشی نیمه تمام در استان خبر داد.