لطفا کمی صبر کنید

درخشش نماینده خراسان شمالی در مسابقات کشوری تنیس روی میز سازمان برنامه و بودجه

نماینده خراسان شمالی در مسابقات کشوری تنیس روی میز سازمان برنامه و بودجه درخشید.