لطفا کمی صبر کنید

سفر مدیر کل ورزش و جوانان به ادارات ورزش و جوانان استان به مناسبت هفته تربیت بدنی

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی از ادارت ورزش و جوانان این استان به مناسبت هفته تربیت بدنی بازدید نمود.