لطفا کمی صبر کنید

کوروش خسرویار مدیر تیم های ملی کوراش شد

با حکم سردار محمد درخشان رئیس فدراسیون جودو و کوراش ، کوروش خسرویار رئیس هیئت جودو و کوراش استان به عنوان مدیر تیم های ملی کوراش معرفی و منصوب شد.