لطفا کمی صبر کنید

ثبت جهانی شدن مجموعه ازبکی البرز

یک باستان شناس از ثبت جهانی مجموعه ازبکی البرز خبرداد.