لطفا کمی صبر کنید

بیش از 800 خیریه خدمات رسان در اصفهان وجود دارد

ایلنا: استاندار اصفهان گفت: وجود بیش از ۸۰۰ خیریه با اهداف بسیار ارزشمند در استان در جهت خیر رساندن به دیگران و توسعه امر خیر رسانی از هنرهای مردم اصفهان است.