لطفا کمی صبر کنید

شناسایی 7 هزار اثر تاریخی در استان کرمان

ایلنا: معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی کشور گفت: در استان کرمان حدود 7 هزار اثر تاریخی شناسایی شده که از این تعداد 700 اثر ثبت ملی و 7 اثر ثبت جهانی شده است.