لطفا کمی صبر کنید

دوچرخه سوار نوجوان میاندوآبی رکورد کشور را در بخش جوانان ارتقا داد

نوجوان دوچرخه سوار میاندوآبی در مسابقات قهرمانی جوانان کشور رکورد کشور را ترقی داد.