لطفا کمی صبر کنید

اولین نمایشگاه خودروهای کلاسیک در ارومیه برگزار می شود

اولین نمایشگاه ۳ روزه خودروهای کلاسیک در ارومیه برگزار می شود.