لطفا کمی صبر کنید

کلافگی مردم قم از قطعی‌های مکرر برق؛ اداره برق درست عمل نمی‌کند

قطعی‌های مکرر برق و خارج از زمان‌بندی‌های ارائه‌شده توسط شرکت برق استان سبب نارضایتی مردم شده است