لطفا کمی صبر کنید

بانوان کار آفرین مسیر اشتغال زایی در استان را هموار می کنند

ایلنا: نمایندهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: بانوان استان ما درکار آفرینی نقش به سزایی را ایفا کرده و می توانند مسیر اشتغال زایی را در استان هموار کنند.