لطفا کمی صبر کنید

دولت با بورس ارز می تواند قاچاق کالا را به صفر برساند

ایلنا: استاندار اصفهان گفت: حال که درآمد کشور محدود شده، حتی همین میزان قاچاق هم غیرقابل تحمل است و باید با آن مبارزه شود.