لطفا کمی صبر کنید

کم آبی و خشک‌شدن قنوات کمر کشاورزان و دامداران خراسان‌جنوبی را شکسته/ نباید مردم را به خوب و بد تقسیم کنیم

ایلنا: نماینده استان خراسان جنوبی در شورای عالی استان‌ها گفت: