لطفا کمی صبر کنید

سوزاندن بقایای مزارع، راهی برای فرسایش خاک و آلودگی هوا

ایلنا: مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان البرز با اشاره به آسیب های محیط زیستی ناشی از سوزاندن بقایای مزارع، گفت: تسهیلات کم بهره برای تهیه ادوات کشاورزی کشت مستقیم، پرداخت می شود.