لطفا کمی صبر کنید

تغییر ساعات کار ادارات استان اصفهان

برای کاهش و صرفه جویی در مصرف برق ساعات کار اداری استان تغییر کرد.