لطفا کمی صبر کنید

تعداد 570 نازل عرضه سوخت مایع در استان زنجان مورد آزمون قرار گرفت

مدیرکل استاندارد استان زنجان تصریح کرد: بازدید از جایگاه های عرضه سوخت مایع و آزمون نازلها، طبق برنامه هر 3 ماه یکبار و با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مورد بازرسی و سنجش قرار می گیرد.