لطفا کمی صبر کنید

دمای هوا در دهلران از مرز 53 درجه گذشت/ سرگرمی جوانان دهلران در روزهای داغ

گرمای طاقت‌فرسا شهرستان مرزی و گرمسیری دهلران را فرا گرفته و مردمان این دیار گرمسیری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است.