لطفا کمی صبر کنید

تشکیل بانک اطلاعاتی قاچاقچیان مواد مخدر

معاون قضائی دادستان کل کشور در امور مبارزه با مواد مخدر گفت: تشکیل بانک اطلاعاتی ویژه قاچاقچیان مواد مخدر در دستور کار ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار گرفته و مرحله اجرایی آن آغاز شده است.