لطفا کمی صبر کنید

آتش پارک ملی کرخه را در آغوش گرفت  

 حوالی ساعت ۱۴  بخشی از پارک ملی کرخه دچار آتش سوزی شد.