لطفا کمی صبر کنید

بازدید خبرنگاران از پروژه های در حال احداث ارومیه