لطفا کمی صبر کنید

الزام برای پرداخت عوارض خروج از کشور

عوارض خروج از کشور مطابق قانون از زائران دریافت می شود.