لطفا کمی صبر کنید

سخاوتمندی دریا و بازگشت زودهنگام صیادان چابهار

سخاوتمندی دریا این بار باعث بازگشت زود هنگام صیادان بنادر چابهار و کنارک از آبهای آزاد به سواحل مکران شد.