لطفا کمی صبر کنید

دولت به تیم‌های فوتبال بخش خصوصی کمک کند

سرمربی تیم فوتبال گل ابریشم گفت: دولت باید به تیم‌های فوتبال بخش خصوصی کمک کند تا بتوانند در لیگ عرض اندام کنند.