لطفا کمی صبر کنید

برنامه ریزی برای تاسیس جاده ابریشم جدید به منظور پیوند شهرها

نیشابور- دبیر مجمع جهانی شهرهای جاده ابریشم گفت : تلاش می کنیم جاده ابریشم جدیدی برای پیوند شهرهای ایجاد کنیم.