لطفا کمی صبر کنید

بازدید شریعتی از پروژه های شهرداری اهواز و پایانه مرزی شلمچه/برخی با هیاهو دنبال جو سازی هستند

ایلنا: استاندار خوزستان امروز پنجشنبه 4 آبانماه از چندین پروژه شهرداری اهواز و همچنین از پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد.