لطفا کمی صبر کنید

«سبزی با طعم فاضلاب» در یکی از روستاهای کهگیلویه!

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه گفت: مردم روستای "چاهبری" کارشان سبزیکاری است که در گذشته سبزیکاری آنها مشکلی نداشت اما مدتی است که آب کشاورزی با فاضلاب خانگی مردم مخلوط شده است.