لطفا کمی صبر کنید

مریم؛ غیرتی مردانه در هیبتی زنانه

کار ساختمانی برایش سخت است، اما برای مریم هر کاری که نان حلال سر سفره خانواده‌اش ببرد عار نیست و با جان و دل انجام می‌دهد.روزهای سخت از مریم مرد ساخته ، مردی که مردانه آستین همت را بالا زده تا مشکلات خانواده را بر دوش‌ بکشد.