لطفا کمی صبر کنید

مدیریت پسماندهای الکترونیک باید به رشته‌ای از مشاغل خانگی تبدیل شود

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه مدیریت پسماند الکترونیک کم هزینه و اشتغال زا است، گفت: مدیریت پسماندهای الکترونیک باید به رشته ای از مشاغل خانگی که بسیار درآمدزا است، تبدیل شود.