لطفا کمی صبر کنید

هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار دارد

ایلنا: برای دوازدهمین روز متوالی هوای پایتخت در شرایط ناسالم قرار دارد.