لطفا کمی صبر کنید

راه اندازی کمیسیون‌های تسهیل‌گری در انجام امور شهری

ایلنا: شهردار رشت با اعلام راه اندازی ۴ کمیسیون برای ساماندهی بهتر امور شهری بر اساس درآمد واقعی بیان داشت: کمیسیون تهاتر به عنوان اولین کمیسیون در زمینه ساماندهی وجوه نقد و غیر نقد مودیان و مطالبات پیمانکاران است که متشکل از مدیران و معاونان شهرداری برای تسهیل در پرداخت مودیان است.