لطفا کمی صبر کنید

هوای مشهد در شرایط هشدار قرار دارد

ایلنا: براساس اعلام مرکز کنترل کیفیت هوا امروز نیز هوای مشهد در شرایط هشدار قرار دارد.