لطفا کمی صبر کنید

کتابخانه غلامرضا خان ارکوازی در شهر ایلام ساخته می شود

ایلنا: مدیر کل کتابخانه های عمومی ایلام گفت: با رایزنی و تعامل انجام گرفته با شهرداری یک قطعه زمین 200متری برای ساخت کتابخانه غلامرضاخان ارکوازی به این اداره کل واگذار شد.