لطفا کمی صبر کنید

تشریح عملکرد اداره کل راه آهن هرمزگان در هفت ماهه اول سال

مدیر کل راه آهن هرمزگان عملکرد هفت ماهه اول سال را در زمینه بارگیری و تخلیه تشریح کرد.