لطفا کمی صبر کنید

کشف 300 کیلوگرم تریاک از داخل سرویس بهداشتی یک منزل مسکونی

دادستان عمومی وانقلاب شهرستان کهنوج از مورد ضربه قرار گرفتن یکی از باندهای فعال ومسلح قاچاق مواد مخدر خبر داد وافزود:اعضای این باند اقدام به جابجایی محموله های کلان مواد مخدر از مرزهای شرقی به استان های عمقی کشور می نموده اند.