لطفا کمی صبر کنید

برگزاری آئین تودیع ومعارفه معاونت توسعه مدیربت وپشتببانی اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان

در این مراسم ،حکم سرپرستی معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی جدید توسط مهندس احمدی قرائت گردید و مجید ریئسی سرخونی به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت وپشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس استان هرمزگان معرفی شد.