لطفا کمی صبر کنید

شرکت سیمان خاش به عنوان واحد نمونه استاندارد انتخاب شد

در مراسمی با حضور مقامات استانی از سوی اداره کل استاندارد استان سیستان بلوچستان شرکت سیمان خاش به عنوان واحد نمونه استاندارد در این استان انتخاب شد.