لطفا کمی صبر کنید

جهان اسلام مدیون امام حسین (ع) است

استاد حوزه علمیه با بیان اینکه هیچ امامی به جز امام حسین (ع) اربعین ندارد، گفت: جهان اسلام مدیون امام حسین (ع) است به دلیل اینکه همه زندگی و جان خود را فدای جامعه کرد.