لطفا کمی صبر کنید

۵۰ مقاله به دبیرخانه همایش طریق الحسین ارسال‌ شد

دبیر علمی سومین همایش طریق الحسین گفت: به دلیل فشردگی زمانی که وجود داشت حدود ۵۰ چکیده مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شد که همه آنان پذیرفته شد که بعد از اربعین همه آنان به چاپ خواهند رسید.